Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM
0932.683.768
Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM 0932.683.768 phuongloancompanysg@gmail.com

PHƯƠNG LOAN – ĐỪNG TÌM VIỆC MÀ NÊN TÌM SỰ NGHIỆP

Tuyển dụng Đại Diện Thương Mại

                                   

CƠ CẤU LƯƠNG, THƯỞNG, PHỤ CẤP:

1. Chỉ tiêu doanh số:

 • Chỉ tiêu doanh số: 250.000.000 đồng/tháng
 • Đạt doanh số Quý: thưởng 3.000.000đ/Quý đối với Đại Diện Thương Mại đạt 86% chỉ tiêu Quý trở lên.

2. Thu Nhập:

 • Lương cơ bản + Phụ Cấp + Thưởng = 20.000.000 đồng/tháng.

3. Điều kiện nhận lương cơ bản, phụ cấp, thưởng:

 • Hoàn thành doanh số theo mức quy định.
 • Báo cáo đi công tác bằng hình ảnh đầy đủ theo ngày.

4. Thưởng vượt chỉ tiêu

 • Phần doanh số vượt trên 100% chỉ tiêu thì nhân phần doanh số vượt với 8%.

5. Không đạt chỉ tiêu

 • Doanh số dưới 21% thì phần doanh số bán ra thực tế nhân với 6%.

6. Nhiệm vụ của Đại Diện Thương Mại

 • Bán Hàng.
 • Báo cáo số bán ra hàng ngày cho cấp quản lý trực tiếp.
 • Hoàn thành MCP, báo cáo bán hàng.
 • Một ngày: chụp 03 ảnh (đầu giờ, đi thị trường, cuối giờ).

THÔNG TIN LIÊN HỆ PHƯƠNG LOAN:

Hotline: 0946755760

Địa chỉ: Số 481 Bến bình đông, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: tuyendung@phuongloan.vn

phuongloan.vn

Địa chỉ:

Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM

Điện thoại

0932.683.768

0932.683.768