Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM
0932.683.768
Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM 0932.683.768 phuongloancompanysg@gmail.com

Bạn có đội nhóm (từ 3 người), muốn đầu quân cho Phương Loan, hãy đăng ký để ngay thay đổi tương lai cho chính bạn và đội nhóm của mình.

                                                 

Các đãi ngộ trưởng nhóm:

1. Lương/tháng: Lương 15.000.000 đồng (yêu cầu cả nhóm 3 người tối thiểu đạt doanh số bán hàng 500

triệu/tháng, lương cơ bản 6 triệu/tháng + trách nhiệm + phụ cấp).

* Từ 3 thành viên trở lên sẽ áp dụng doanh số bán hàng mỗi thành viên 200 triệu/tháng/tỉnh.

* Ghi chú: Mức lương trên sẽ được cập nhật theo kết quả làm việc hàng tháng. Thử việc 1 tháng.

2. Bảo hiểm bao gồm (tính theo mức lương 6.000.000): Tổng cộng 10.5%  630.000 đồng/tháng.

3. Hoa hồng trưởng nhóm theo doanh thu của cả nhóm bán được: 1% của tổng doanh số bán hàng.

4. Hoa hồng trưởng nhóm vượt chỉ tiêu doanh thu: Đối với phần doanh thu vượt chỉ tiêu, ngoài chế độ hoa hồng trưởng nhóm theo mục (3) trên, thì trưởng nhóm được thưởng thêm 0,5% của doanh thu vượt chỉ tiêu.

5. Hoa hồng quản lý lũy kế theo doanh thu bán hàng (Được tính theo mỗi tháng): 3 tháng liên tiếp vượt doanh thu, hoa hồng vượt chỉ tiêu của trưởng nhóm được cộng thêm 0,5% của tổng doanh thu vượt 3 tháng.

* Định biên nhân sự nhóm:

– 01 trưởng nhóm quản lý trực tiếp 05-07 nhân viên Sale.

* Khi doanh số bán hàng của cả nhóm chỉ đạt 50% chỉ tiêu, trưởng nhóm chỉ hưởng lương cơ bản.

* Thôi nhiệm chức vụ trưởng nhóm:

– Trong 03 tháng liên tục không đạt 70% chỉ tiêu doanh thu/tháng hoặc không đáp ứng đúng, đủ vai trò, chức năng, nghĩa vụ của trưởng nhóm mà Công ty yêu cầu.

phuongloan.vn

Địa chỉ:

Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM

Điện thoại

0932.683.768

0932.683.768