Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM
0941.683.768
Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM 0941.683.768 phuongloancompanysg@gmail.com

TÌM ĐỘI NHÓM

Bạn có đội nhóm (từ 3 người), muốn đầu quân cho Phương Loan, hãy đăng ký ngay để thay đổi tương lai cho chính bạn và đội nhóm của mình.

                                                 

Các đãi ngộ trưởng nhóm:

1. Lương/tháng: Lương 10.000.000 đồng (yêu cầu cả nhóm 3 người tối thiểu đạt doanh số bán hàng 900triệu/tháng, lương của mỗi thành viên 03%/doanh số/không áp số + Thưởng KPI tháng 01%/chỉ tiêu doanh số + thưởng vượt doanh số 02%/Doanh số vượt).

* Từ 3 thành viên trở lên, áp dụng doanh số tính KPI mỗi thành viên 300 triệu/tháng/tỉnh (Doanh số không bắt buộc).

* Ghi chú: Thử việc 1 tháng.

2. Bảo hiểm bao gồm (tính theo mức lương 4.800.000): Định mức BH 10.5%  504.000 đồng/tháng.

3. Hoa hồng trưởng nhóm theo doanh thu của cả nhóm bán được: 01% của tổng doanh số bán hàng.

4. Hoa hồng trưởng nhóm vượt chỉ tiêu doanh thu: Đối với phần doanh thu vượt chỉ tiêu, ngoài chế độ hoa hồng trưởng nhóm theo mục (3), thì trưởng nhóm được thưởng thêm 0,5% của doanh thu vượt chỉ tiêu.

5. Hoa hồng quản lý lũy kế theo doanh thu bán hàng (Được tính theo mỗi tháng): 3 tháng liên tiếp vượt doanh thu, hoa hồng vượt chỉ tiêu của trưởng nhóm được cộng thêm 0,5% của tổng doanh thu vượt 3 tháng.

* Định biên nhân sự nhóm:

– 01 trưởng nhóm quản lý trực tiếp 05-07 nhân viên Sale.

* Khi doanh số bán hàng của cả nhóm chỉ đạt 70% chỉ tiêu, trưởng nhóm chỉ hưởng lương chính.

* Thôi nhiệm chức vụ trưởng nhóm:

– Trong 03 tháng liên tục không đạt 70% chỉ tiêu doanh thu/tháng hoặc không đáp ứng đúng, đủ vai trò, chức năng, nghĩa vụ của trưởng nhóm mà Công ty yêu cầu.

phuongloan.vn

Địa chỉ:

Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM

Điện thoại

0941.683.768

0941.683.768