Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM
0932.683.768
Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM 0932.683.768 phuongloancompanysg@gmail.com

Ngày 14/12/2020 Bộ khoa học và công nghệ - Cục sở hữu trí tuệ cấp 2 chứng nhận nhãn hiệu bản quyền. Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK PHƯƠNG LOAN làm chủ sở hữu theo quyết định số: 105101/QĐ-SHTT.

Thành Quả sau 3 năm nỗ lực hoạt động và phát triển, PHƯƠNG LOAN đã hoàn thành đăng ký chứng nhận 2 Thương Hiệu Bản Quyền:

1.TP-GREEN MOP - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 373137

 

2. PHƯƠNG LOAN - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 373138

phuongloan.vn

Địa chỉ:

Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM

Điện thoại

0932.683.768

0932.683.768