Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM
0932.683.768
Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM 0932.683.768 phuongloancompanysg@gmail.com

Tuyển ASM Toàn Quốc

                                             

Cơ Hội Nghề Nghiệp-Phát Triển Tương Lai 

CƠ CẤU LƯƠNG, THƯỞNG, PHỤ CẤP:

1. Chỉ tiêu doanh số:

 • Chỉ tiêu doanh số: 1.250.000.000 đồng/tháng.
 • Đạt doanh số Quý: thưởng 5.000.000đ/Quý đối với ASM đạt 91% chỉ tiêu Quý trở lên.

2. Thu Nhập

Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng = 37.500.000 đồng/tháng

3. Điều kiện nhận lương cơ bản, phụ cấp, thưởng:

 • Hoàn thành doanh số theo mục tiêu quy định.
 • Báo cáo đi công tác bằng hình ảnh đầy đủ theo ngày.

4. Đạt chỉ tiêu 

 • Doanh số từ 61% trở lên thưởng 0.5% vào quỹ lương.
5. Vượt chỉ tiêu
 • Phần doanh số vượt trên 100% chỉ tiêu doanh số thì nhân phần doanh số vượt với 3%.

6. Không đạt chỉ tiêu

 • Doanh số dưới 21% thì phần doanh số bán ra thực tế nhân với 2.8%.

7. Nhiệm vụ ASM

 • Báo cáo số OUT hàng ngày cho cấp quản lý trực tiếp.
 • Hoàn thành MCP, báo cáo bán hàng.
 • Một ngày: chụp ảnh đầy đủ.
 • Nếu đi công tác chụp 3 hình: đầu ngày, làm việc đối tác, cuối ngày.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào Email: tuyendung@phuongloan.vn.
phuongloan.vn

Địa chỉ:

Địa chỉ: 481 Bến bình đông, P13, Q8, TPHCM

Điện thoại

0932.683.768

0932.683.768